Bảo mật thông tin

Tổng quan

Vì Carez tôn trọng riêng tư của bạn, Carez đã tao ra chính sách bảo mật sự riêng tư để quản trị thông tin bạn đã tin tưởng cung cấp cho Carez. Điều quan trọng là bạn hiểu những thông tin Carez nhận từ bạn khi bạn ghé thăm website của Carez và Carez làm gì với những thông tin đó.

Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác

(1) Thông tin được thu thập thông qua Website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Carez, (2) cung cấp cho bạn thông tin về các bản cập nhật trên Website của chúng tôi, (3) xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website, (4) thực hiện điều tra, (5) thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Carez.

Để thực hiện các mục đích như đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các đối tác của Carez. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba nếu chúng tôi tin tưởng là sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ bảo mật thông tin khỏi những hành vi sử dụng trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập).
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân Carez, hãy gửi email cho chúng tôi thông qua mẫu đơn phản hồi ý kiến khách hàng.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Carez sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ tuyệt đối bảo mật. Thật không may, mặc dù có các công nghệ như đã đề cập ở trước và được trang bị rất nhiều đặc tính bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Carez chịu trách nhiệm trong trường hợp có một bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà không được sự cho phép. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin, kích hoạt chức năng chặn an toàn trên trình duyệt của bạn. Không gửi dữ liệu về thông tin của bạn hoặc gửi yêu cầu thông qua mẫu phản hồi ý kiến.

Trang web có thể có các liên kết đến các Website khác (“Các site liên kết”). Các Site liên kết này không thuộc phạm vi quản lý của Carez và Carez không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các Site liên kết nào. Bạn nên chú ý rằng, các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các Site liên kết này không nằm trong các điều khoản của của Thông cáo bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của Carez. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu các chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong bản Thông cáo này.

Carez có quyền duy nhất và toàn quyền chỉnh sửa mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước về Thông cáo bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của Carez. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng Website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa sẽ là sự thừa nhận của bạn về sự chỉnh sửa này và bạn đồng ý tuân thủ và tin tưởng sự chỉnh sửa này. Thông thường, Carez khuyên bạn nên truy cập Website để xem trước bản Thông cáo bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của Carez hiện hành.