Điều khoản sử dụng

Đọc kỹ các thời hạn và điều khoản sử dụng kỹ trước khi truy cập vào website. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Carez có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới, và điều khoản hiệp ước. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả, không hạn chế, sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của Carez.
Thương hiệu “CAREZ” và logo thương hiệu CAREZ được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.
Không có tài nguyên nào ở trên trang web “CAREZ” được hiểu là cho, tặng, công khai, ngăn cấm hay các hành vi khác, bất kỳ việc đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên trang web này phải được sự cho phép của Carez.

Các hành vi bị cấm

 1. Vi phạm quyền pháp lý (bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
 2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác
 3. Gây rối loạn trật tự công cộng
 4. Các hành vi tội ác
 5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó
 6. Sử dụng trang web này vì mục đích thương mại
 7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác
 8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác
 9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
Đề xuất và cung cấp

Carez không chấp nhận từ bên thứ ba, bất kỳ đề xuất về cung cấp sản phẩm và dịch vụ, không giới hạn, bao gồm tất cả, các ý tưởng cải tiến và chế tạo sản phẩm mới, các công nghệ, các thiết kế, xử lý, phần mềm, khuyến mại, quảng cáo và các kế hoạch maketing để phòng tránh bất kỳ sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa dự kiến và cung cấp thực tế từ bên thứ ba và của Carez. Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến (“ý tưởng”)

Trừ những yêu cầu đã đề cập trước, nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây:

 1. Carez không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là môt thông tin bí mật
 2. Carez không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng
 3. Nếu Carez thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, Carez sẽ có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của Carez hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho Carez. Carez sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
Từ chối bảo đảm

Bạn sử dụng trang web này phải tự chịu rủi ro nếu xảy ra. Trang web này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua trang web) được cung cấp “như là” toàn quyền truy cập quy định bởi điều luật. Carez không đại diện hoặc bảo hành cho bất kỳ thứ gì (1) về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích đặt biệt nào đấy hoặc không vi phạm bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên trang web này, (2) máy chủ của trang web này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiềm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào trang web qua trình duyệt, download hoặc sử dụng các tiện ích khác trên trang web

Carez không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Carez có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Carez không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ
Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này không ngụ ý hoặc sẽ bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống.

Các liên kết đến các website khác
Trang web này có thể được liên kết đến các trang web khác, mà không được duy trì bởi Carez. Carez không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết, và các liên kết không bao hàm sự chứng thực bởi Carez. Carez không kiểm soát nội dung trên các trang web liên kết và không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web liên kết.

Các tài liệu sẵn có trên trang web của Carez
Carez không bảo đảm hoặc bảo đảm tính chính xác hay đầy đủ của thông tin. Carez không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung, hoặc để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin trên trang web.

Tài nguyên truyền dẫn
Carez không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Carez nhận. Nếu bạn gửi hoặc Carez gửi. Carez không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet

Chi tiết người dùng
Nếu Carez cung cấp cho bạn thông tin người dùng chi tiết để giúp bạn dễ dàng truy cập vào trang web (“Chi tiết người dùng”), hoặc một phần đặc biệt trên trang này, bạn không nên tiết lộ những chi tiêt người dùng của bạn với những người khác. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các chi tiết người dùng của bạn không được để lộ cho người khác. Bạn có trách nhiệm với các hành vi xảy ra do việc sử dụng các chi tiết người dùng, bao gồm tất cả các thông tin, giới hạn, tất cả các hành vi cho phép hoặc trái phép, theo đúng luật hoặc phạm luật, điều này sẽ giúp bạn tối ưu các chi tiết người dùng của bạn. Carez có quyền thực hiện các hướng dẫn theo như các chi tiết của người dùng. Carez không thể và không có trách nhiệm phải thay đổi các chi tiết người dùng của bạn mà là do một người khác sử dụng các chi tiết người dùng của bạn, hoặc các hư hại hoặc mất mát gây ra do sai sót của bạn để bảo vệ các chi tiêt người dùng của bạn. Với mục đích bảo mật, bạn nên nhớ các chi tiết (không nên viết ra) người dùng của bản thân mình.